മകൻ കൊല്ലപ്പെട്ട അമ്മയെ അപമാനിച്ച തൃശ്ശൂർ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് DYSP | PART-2 | NARADA NEWS

മകനെ കൊന്നവരെ നിയമത്തിനു മുൻപിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഈ മാതാവിന്റെ കണ്ണുകളിലെ യാതനകൾ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കരുത്