Tag: highc ourt

Kerala
ജുഡീഷ്യൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രത്യേക വേതനം പുനർനാമകരണം ചെയ്‌തത് തടഞ്ഞ് ഹൈക്കോടതി

ജുഡീഷ്യൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രത്യേക വേതനം പുനർനാമകരണം ചെയ്‌തത്...

ഭരണ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നൽകിയിരുന്ന പ്രത്യേക വേതനം 'സ്പെഷ്യൽ അലവൻസ്' എന്ന് പുനർനാമകരണം...